Ochrona danych osobowych w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka - klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka z siedzibą przy ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk.
  Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem +48 58 341 44 41 lub pisemnie pod adresem: Fundacja Instytut Wspomagania i Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk.
 2. U Administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zawarcia i realizacji umowy oraz w związku z przepisami prawa.
 5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. Podmiot przetwarza dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 7. Administrator zapewnia prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 11. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnej jest obowiązkowe. W przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zawarcia i realizacji umowy, nie podanie danych skutkuje niemożnością podjęcia stosownych czynności.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli IWRD
ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

Nr konta: PKO BP 32 10201811 0000 0202 0211 7505

tel.: +48 666 093 098
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Chcesz być na bieżąco z informacjami o szkoleniach?

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads Powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW