Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

logo Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Stanowi on osobną, wydzieloną cześć Funduszu Pracy. Dofinansowanie możne otrzymać z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego można otrzymać dofinansowanie do kursów i szkoleń w wysokości 80%, przy wkładzie własnym 20%. Więcej informacji o zasadach otrzymywania dofinansowania od KFS można znaleźć tutaj.

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

Na co można przeznaczyć środki?

Pracodawca może otrzymać środki z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników - szkolenia, kursy, studia podyplomowe. Program priorytetów wydatkowania środków z KNF ustalany jest na każdy rok kalendarzowy.

 

Wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie można uzyskać wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Gdzie składać się wnioski o dofinansowanie?

Pracodawca powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni. Powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 

Kiedy składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski można złożyć tylko w terminie naboru ogłoszonego przez właściwy dla Państwa powiatowy urząd pracy. Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy będą inne a informacja o rozpoczęciu naboru będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli IWRD
ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

Nr konta: PKO BP 32 10201811 0000 0202 0211 7505

tel.: +48 666 093 098
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Chcesz być na bieżąco z informacjami o szkoleniach?

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads Powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW