O Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli IWRD

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli powstał w grudniu 2010 roku z inicjatywy Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jego powstanie jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby nauczycieli i specjalistów poszukujących rzetelnej, a zarazem praktycznej wiedzy. Ośrodek szkoli i prowadzi staże praktyczne z zakresu terapii zaburzeń rozwoju dziecka przy użyciu naukowej metody zwanej Stosowaną Analizą Zachowania (SAZ), zwanej również terapią behawioralną. Jest to metoda naukowa oferująca praktyczne, oparte na badaniach rozwiązania, które z powodzeniem są wykorzystywane przez nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera.

W sierpniu 2019 roku NODN otrzymał akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty (nr decyzji 88/2019). Mamy również uprawnienia do wydawania zaświadczeń zgodnych z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli).

Nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest twórcą i współrealizatorem, wraz z Uniwersytetem Gdańskim, ogólnopolskiego Certyfikatu Analityka Zachowania, który ma na celu kształcenie nauczycieli i terapeutów spełniających najwyższe światowe standardy wiedzy i praktycznych umiejętności terapeutycznych.

W różnych szkoleniach w ciągu ostatnich 10 lat udział wzięło już ponad 7400 osób (dane na dzień 01.07.2022 roku).

Dlaczego warto się szkolić właśnie u nas?

 • Szkolenia w placówce z akredytacją Kuratorium Oświaty,
 • Zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN,
 • Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka jest centrum terapii zaburzeń rozwoju, szczególnie autyzmu, o światowej renomie,
 • Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów pracujących z dziećmi z zburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną,
 • Nasi wykładowcy prowadzą badania naukowe, publikują i prezentują na sympozjach naukowych wyniki naszej pracy. Listę publikacji można znaleźć tutaj,
 • Możliwość dalszego doskonalenia teoretycznego i praktycznego na najwyższym poziomi,
 • Zróżnicowany system certyfikacji,
 • Najlepsze materiały szkoleniowe.

Kim są nasi wykładowcy?

Wszyscy nasi wykładowcy (ich listę znajdziesz tutaj) to psychologowie lub pedagodzy specjalni. Są to osoby które prowadzą terapię dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Pod okiem superwizorów w IWRD rozwijają umiejętności terapeutyczne i co roku z bardzo dobrym wynikiem zdają z bardzo dobrym wynikiem ewaluację profesjonalną, potwierdzającą ich kompetencje terapeutyczne.

Kogo szkolimy?

Naszą misją jest organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej polegającej na szkoleniu wysokiej klasy specjalistów. Prowadzimy szkolenia dla:

 • nauczycieli,

 • pedagogów,

 • pedagogów specjalnych,

 • psychologów,

 • logopedów,

 • studentów,

 • Rady Pedagogiczne.

Szkolimy tych wszystkich, którzy w codziennej pracy zawodowej spotykają się z wyzwaniem pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera. Nasze szkolenia skierowane są również do nauczycieli pracujących w szkołach masowych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat motywowania swoich uczniów, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, czy pisania IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny). Pomagamy także radzić sobie z coraz częściej występującym problemem wypalenia zawodowego. Swoją wiedzę i umiejętności doskonalą u nas między innymi specjaliści z:

 • placówek terapeutycznych,
 • poradni psychologiczno-terapeutycznych,
 • przedszkoli masowych i specjalnych,
 • szkół masowych i specjalnych,
 • specjaliści prowadzący indywidualne praktyki.

Formy prowadzonych szkoleń

Aby wyjść na przeciw potrzebom osób zainteresowanych naszymi szkoleniami, w naszej ofercie znajdują się najbardziej dogodne dla nich formy szkolenia:

 • szkolenia stacjonarne,

 • szkolenia wyjazdowe,

 • e-szkolenia,

 • superwizje stacjonarne,

 • superwizje online,

 • staże praktyczne w IWRD.

Szkolenia stacjonarne prowadzone są w siedzibie IWRD, w nowocześnie wyposażonej sali wykładowej. W pracy szkoleniowej korzystamy z dorobku naukowego i terapeutycznego zarówno renomowanych placówek na świecie jak i samego Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Szkolenia prowadzone są w oparciu o prezentacje multimedialne, których treść wspierana jest filmami z prowadzonej w IWRD terapii. Uczestnicy szkoleń przy pomocy wykładowców uczą się jak samodzielnie radzić sobie z ważnymi dla nich zagadnieniami i problemami.

 Zasięg naszych szkoleń i superwizji

 1. Szkolenia w Polsce

W Polsce nasze szkolenia prowadziliśmy i nadal prowadzimy zarówno w największych miastach i aglomeracjach jak i mniejszych miejscowościach. Nasi specjaliści wykładają w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie, Białymstoku, Toruniu, Koszalinie, Olsztynie, Elblągu, Słupsku, Kołobrzegu, Płocku, Szczecinku, Brodnicy i wielu innych miejscowościach.

 1. Szkolenia w Europie

Zasięgiem naszej działalności obejmujemy osoby i placówki w Europie (Włochy, Słowacja, Austria, Norwegia).

 System "Placówek rekomendowanych przez IWRD"

Niektóre z placówek edukacyjno-terapeutycznych, pragnące wdrażać najwyższe standardy terapeutyczne, stały się częścią opracowanego przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka systemu placówek rekomendowanych i po kilku latach intensywnej współpracy oraz zdaniu ewaluacji profesjonalnej otrzymały status "Placówki rekomendowanej przez IWRD". Listę tych wyróżnionych placówek oraz zasady otrzymania rekomendacji można odnaleźć tutaj. Nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otwarty jest na współpracę z każdą placówką edukacyjno-terapeutyczną, która chce wdrażać te najwyższe standardy.

Tematyka prowadzonych kursów i szkoleń

Szkolenia obecnie znajdujące się w naszej ofercie to:

 • III-stopniowy kurs doskonalący „Stosowana Analiza Zachowania w terapii dzieci ze spektrum autyzmu”
 • „Trening Umiejętności Społecznych”
 • „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”
 • „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu”
 • „Zaawansowane programy edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • "Praca emocjonalna nauczyciela w procesie edukacji”
 • „Dwa modele skutecznej komunikacji w pracy nauczyciela”
 • „Jak dbać o własną motywację i satysfakcję w codziennej pracy - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”

Oferujemy również:

 • Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem – praktyczną kontynuację III-stopniowego kursu doskonalącego: „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.
 • staże praktyczne pod superwizją doświadczonych trenerów z IWRD.
 • superwizje zajęć edukacyjno-terapeutycznych.
 • superwizje zajęć edukacyjno-terapeutycznych w formie online.

Aktualną ofertę szkoleń można znaleźć w zakładce "Kalendarz szkoleń".

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy naszych szkoleń zdobytą wiedzę mogą również ugruntowywać po zakończeniu wykładów dzięki przygotowanym przez nas materiałom szkoleniowym:

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli IWRD
ul. Malczewskiego 139
80-114 Gdańsk

tel.: +48 666 093 098
tel.: +48 58 341 44 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Chcesz być na bieżąco z informacjami o szkoleniach?

© 2015 - 2022 Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

Google Ads Powered by Anibia.pl | Projekt strony: Studio WWW